Zaštita od karcinoma

Iako mehanizam kojim zelene biljke štite od kemijskih karcinogena nije u potpunosti razjašnjen, pokazano je da klorofil, beta-karoten i vitamin C mogu doprinijeti zaštiti od karcinoma.

Beta-karoten i vitamin C moguće kroz svoje snažno antioksidativno djelovanje, a klorofil inhibiranjem karcinogenog djelovanja određenih mutagena.